Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.

MedezeggenschapsRaad (MR)

27-05-2019
B
innen de Tamarisk is er een MedezeggenschapsRaad (MR) die bestaat uit drie leden van het team (personeelsgeleding) en drie ouders van schoolgaande leerlingen (oudergeleding).De oudergeleding komt op voor de belangen van de kinderen en hun ouders,
de teamgeleding voor die van de leerkrachten,...


 TOP

De Oudercommissie (OC)

04-03-2019
W
ie zijn wij?
De OC bestaat uit een actieve en enthousiaste groep ouders die, samen met de leerkrachten, betrokken is bij het reilen en zeilen 
van de school. Deze groep bestaat zoveel...


 TOP

Verkeersouder

08-09-2015
D
e Tamarisk heeft één verkeersouder. 
Wij als school nemen deel aan het project 'Verkeersouders” van Veilig Verkeer Nederland.
Even voorstellen:
Het project ‘Verkeersouders” is een gezamenlijk initiatief van Veilig Verkeer Nederland en de vier landelijke organisaties voor ouders in het...


 TOP