Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.

Verkeersouder

08-09-2015
De Tamarisk heeft één verkeersouder. 
Wij als school nemen deel aan het project 'Verkeersouders” van Veilig Verkeer Nederland.

Even voorstellen:
Het project ‘Verkeersouders” is een gezamenlijk initiatief van Veilig Verkeer Nederland en de vier landelijke organisaties voor ouders in het onderwijs. Deze vijf organisaties willen in de praktijk het samenspel verbeteren tussen schoolleiding, leerkrachten en de oudervertegenwoordiging als het gaat om de verkeersveiligheid van basisschoolleerlingen. Om het een en ander te realiseren moet ervoor de ouders een vast aanspreekpunt zijn binnen de school wat de verkeersveiligheid betreft: de verkeersouder!


Waarom verkeersouder?
Onze kinderen nemen dagelijks deel aan het verkeer om naar school te gaan.
Zij moeten leren zich veilig te gedragen en zij moeten zich veilig kunnen voelen in het verkeer.
Onze school helpt daaraan mee door het geven van verkeerslessen. 
En als verkeersouder probeer ik onze kinderen zo goed mogelijk te begeleiden in het verkeer.


Het verkeer bij en rondom onze school
Een nieuwe school op een nieuwe locatie, in het centrum van Biddinghuizen.
Het is veel drukker dan we gewend waren. We hebben nu ook te maken met de 2 andere scholen, de bibliotheek en kinderopvang.
Dat leidt tot meer verkeer, vooral als de kinderen ‘s morgens naar school toe komen en ’s middags weer naar huis gaan is het druk, met fietsen en auto’s.
Op deze nieuwe locatie levert de drukte nog wel wat verkeersproblemen op.
Een grote parkeerplaats met veel geparkeerde auto’s is soms onveilig voor kinderen om de straat over te steken. Kinderen missen overzicht.

Het is daarom ook aan te raden lopend of op de fiets naar school te gaan, ook als ze worden gebracht. Als dat niet mogelijk is vragen wij u altijd uw auto te parkeren in de daarvoor bedoelde parkeervakken.
Het is VERBODEN uw auto te parkeren op de KISS en RIDE strook, ook al is dit zeer kort.
U mag uw auto niet verlaten. 
Op de KISS en RIDE strook mag u alleen staan als uw kind uitstapt of direct instapt. Bij het ophalen is het dus alleen toegestaan de KISS en RIDE strook te gebruiken als uw kind(eren) al op u staat te wachten zodat u direct weer verder kan rijden.
Om opstoppingen te voorkomen. Als iedereen probeert zich hier zo veel mogelijk aan te houden blijft de schoolomgeving voor iedereen veilig.

Heeft u een idee of suggestie betreffende verkeer, laat het weten.
Mocht u vragen hebben of op- of aanmerkingen, dan hoor ik dat graag.  
U kunt mij mailen via:  verkeerdetamarisk@codenz.nl TOP