Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.

Afspraken TSO

17-06-2018

Een aantal afspraken die gelden tijdens de overblijf:

 

  • Als kinderen tussen de middag medicatie gebruiken dienen zij dit voor ze naar de overblijf gaan in te nemen bij hun leerkracht. U dient zelf contact op te nemen met de leerkracht om hierover afspraken te maken. De leerkracht weet van deze afspraak. 
  • Bij calamiteiten en of storend gedrag die zich voordoen tijdens de overblijf met uw kind, zal de overblijfcoördinator contact opnemen met de leerkracht/directie. Indien nodig neemt de leerkracht/directie dan contact op met u als ouder/verzorger. Bij herhaaldelijk storend gedrag van uw kind, worden hierover met u afspraken gemaakt. Mocht dit geen resultaat opleveren dan kan uw kind voor bepaalde tijd geschorst worden van de overblijf. 
  • Indien uw kind buiten de afspraken van het abonnement wil overblijven dient het in het in het bezit te zijn van een eigen strippenkaart. Dus kinderen uit één gezin mogen niet op één kaart. Dit om overzicht te houden op het strippenkaartsysteem. 
  • Maakt uw kind gebruik van een abonnement en kan het door omstandigheden/vakantie niet overblijven, dan dient u uw kind altijd af te melden via de site of de deurlijst tegenover de directiekamer. 
  • Het beleid van school is dat er niet gesnoept wordt tijdens de overblijf. Zij vinden dat er genoeg andere momenten buiten school zijn om dat te nuttigen. Wat u natuurlijk wel kunt meegeven zijn: sultana's, liga, fruitknijpjes, dus… gezonde tussendoortjes.​
  • Bij een wisselabonnement en een strippenkaart dient u uw kind aan te melden voor 10.00 uur dit kan via de site of via de deurlijst tegenover de directiekamer. 
  • Indien u uw kind(eren) niet af/aanmeld voor de TSO, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor uw kind(eren waar het zich op dat moment verblijft. TOPOS-Scholenpakket CMS - Helder voor iedereen!