Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.

Incidentenregistratie

04-07-2018
Om als school goed zicht te hebben en te houden op incidenten is het van belang te werken met een registratie. De bedoeling hiervan is dat de directie van de school weet heeft van calamiteiten die zich in deze richting voordoen en het veiligheidsgevoel bij leerlingen, ouders en leraren bedreigen.
Elke school is verplicht om een incidentenregistratie bij te houden.
Wat elke school registreert; dus wat wij onder een incident verstaan kunnen teamleden met de MR bepalen. Wij verstaan onder een incident: fysiek / mondeling / mentaal geweld en bedreigingen. 
Daaronder verstaan wij: schoppen en slaan, grof taalgebruik, pesten, discrimineren, stelen en vandalisme.

Degene die een incident meemaakt of waarneemt vult een formulier in.
De meeste kolommen spreken voor zich. Bij evaluatie wordt bedoeld met wie het incident (na afloop) is besproken: ouders/ leerkracht/ directie e.d.
Met gevolg wordt aangegeven welke afspraken er zijn gemaakt en evt. consequenties, maatregelen getroffen worden.
De formulieren worden bewaard in ons digitale leerlingadministratie systeeem Parnassys.

U kunt het formulier downloaden door hier te klikken. TOPOS-Scholenpakket CMS - Helder voor iedereen!